Under högkonjunkturens efterkrigstid beslutade riksdagen att den dåtida bostadsbristen skulle byggas bort inom ramen för den generella bostadspolitiken. När miljonprogrammet var genomfört i mitten av 1970-talet var tiderna mindre ljusa och intresset för de nya bostäderna ljumt. Under de följande årtiondena genomgick många av dessa områden demografiska förändringar som ledde till en ökad koncentration av resurssvaga hushåll. I dag är renoveringsbehoven stora, samtidigt som möjligheten att betala de hyror som krävs för klara detta ofta saknas. Under denna dag diskuterar vi utvecklingen i våra miljonprogramsområden, dess problem och potential samt skissar på möjliga lösningar.

Programmet

00:00 - Anna Bellman & Oskar Öholm hälsar välkomna

05:40 - Stockholms miljonprogram ur ett historiskt perspektiv - webinar med Henrik Nerlund

14:15 - Miljonprogrammets utmaningar - Vilken roll spelar fastighetsägare? - panel med Kent Persson, Dennis Wedin, Peter Esaiasson och Tomas Ernhagen

28:57 - Livemusik med Faal

33:00 - Så går det till i praktiken - reportage med Per Ekelund, VD Victoria Park & Hembla följt av paneldiskussion 

42:00 - Matlagning med Tbilisis Hörna

48:06 Vikten av stabila regelverk och en fungerande social bostadspolitik - vem gör vad? - Intervjusoffa Oskar Öholm, Henrik Tufvesson och Nathalie Brard

 56:10 Livemusik med Faal

 58:46 Konversation är lösningen - samtal och perspektiv med artisten Faal

Sändningen gästas av

Kent Persson
Samhällspolitisk chef - Heimstaden

Kent Persson är sedan två år samhällspolitisk chef för Heimstaden, där han tidigare har jobbat som utvecklingschef och senior investment manager. Han arbetar med att förvärva fastigheter av såväl privata som kommunala bolag och mark för nybyggnation. Kent Persson är också styrelseordförande för ECPAT och har en bakgrund inom politiken som kommunalråd i Örebro och partisekreterare för Moderaterna åren 2012-2015.

Läs mer

Dennis Wedin
Fastighetsborgarråd - Stockholms Stad

Dennis Wedin är sedan två år bostads- och fastighetsborgarråd (M) i Stockholm stad. Han har tidigare varit politisk sakkunnig på Moderaternas sjukvårdsrotel på Stockholms läns landsting, där han hade ett övergripande samordningsansvar för sjukvårdsfrågor, strategi och policy. 2014-2016 var Dennis Wedin generalsekreterare för Moderata Ungdomsförbundet.

Läs mer

Peter Esaiasson
Professor - Göteborgs universitet

Peter Esaiasson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och författare till boken Förorten: ett samhällsvetenskapligt reportage som gavs ut av Timbro förlag 2019. Inom ramen för ett stort forskningsprojekt genomförde Peter Esaiasson hundratals intervjuer med boende i Bergsjön och Hjällbo i Göteborg. Boken blev en av förra årets mest omdebatterade fackböcker.

Läs mer

Per Ekelund
VD - Victoria Park & Hembla

Per Ekelund är VD för bostadsbolagen Victoria Park och Hembla. Tidigare var Per VD respektive Fastighetschef för Victoria Park, där han under sina första år byggde han upp såväl fastighetsbestånd, organisation som förvaltningsmodell.Victoria Park och Hembla förvärvar, äger och förädlar framförallt fastigheter som byggdes i ”miljonprogrammet”.

Läs mer

Henrik Nerlund
Arkitekturhistoriker

Henrik Nerlund är arkitekthistoriker, journalist och författare specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i 1900-talets bebyggelsemiljöer. Sedan 2014 är han sekreterare och kanslichef för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet).

Läs mer

Oskar Öholm
VD - Fastighetsägarna Stockholm

Oskar Öholm tillträdde som VD för Fastighetsägarna Stockholm under hösten 2018. Oskar har lång politisk erfarenhet och har suttit som både riksdagspolitiker och som talesperson i bostads- och konsumentfrågor. Han har tidigare även arbetat som kommunikationskonsult.

Läs mer

Henrik Tufvesson
Näringspolitisk chef - Fastighetsägarna Stockholm

Henrik Tufvesson är näringspolitisk expert på Fastighetsägarna i Stockholm och syns ofta i debatten om fastighets- och bostadspolitik.

Läs mer

Tomas Ernhagen
Chefekonom - Fastighetsägarna Sverige

Tomas Ernhagen är chefekonom hos Fastighetsägarna sedan 2009. Han har ett förflutet som riksbanksekonom och ekonomijournalist. 

Läs mer

Nathalie Brard
Chef hyresmarknad - Fastighetsägarna Stockholm

Nathalie är chef för området hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm. Hon har arbetat hos Fastighetsägarna i drygt tio år, tidigare även som fastighetsjurist och förhandlingschef. I sin roll i organisationen arbetar Nathalie med bland annat bostadspolitiska frågor och hyresmarknadsfrågor.

Läs mer

och bjuder på

Faal
Artist

Singelaktuelle Faal, ett stjärnskott inom Svensk hiphop men knappast ny i branschen med en rad samarbeten bakom sig med ex. Madi Banja, Frej Larsson och Mwuana. Han blev nyligen signad till aktuella skivbolaget Nolo Agency och bjuder alltid på melodi och text nära vardagen.

Läs mer

Tbilisis Hörna
med smaker från Johanneshov

Tbilisis Hörna är Stockholms enda georgiska och kaukasiska kök som såg dagsljuset 27:e september 2014. Från balansen på maten, till de extraordinära kryddorna, till den magiska stämningen och atmosfären i restaurangen, skapas en upplevelse som berör.

Läs mer